Визуализация и разработка концепции стенда Mercedes A-class.
Клиент: Mercedes
Заказчик: Departament 
Концепция: Departament
Дизайн и визуализация: Кузнецов Евгений

You may also like

Back to Top